Privatlivs beskyttelsespolitik 
Vi behandler dine oplysninger sikkert

Mine kunders informationer er vigtige for mig at sikre og jeg har udformet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, så jeg kan fortælle dig, hvordan jeg behandler dine data.

Når du bliver klient hos mig, giver du samtykke til behandling af samtlige af de oplysninger, du giver mig til brug for gennemførelsen af den bestilte ydelse, som du har indgået aftale med mig om.

Kontaktinformation

Psykolog Marianne Murmann, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg modtager om dig.  Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på tlf. 6110 2049 eller via e-mail: psykologmarianne@proton.me

Jeg anvender denne type data om dig for at kunne levere de produkter som er bestilt, og som der er aftalt mellem Psykolog Marianne Murmann og dig. For at kunne levere  har jeg brug for visse personoplysninger om dig. 
Dine personoplysninger vil altid blive behandlet sikkert og fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

De data jeg anvender, omfatter:

  • Navn
  • adresse
  • telefon
  • Evt e-mail
  • Evt CPR-nr

Videregivelse af persondata

I forbindelse med levering kan det være nødvendigt, at jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre. Dette gør jeg ikke uden jeg har aftalt det med dig eller lov til det, enten i overensstemmelse med loven eller ved bestilling. 

Jeg opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end vi skal

Jeg har pligt til at føre og  opbevare journal og herunder dine oplysninger i 5 år af hensyn til regnskabspligt. 
Aftale grundlaget for mine ydelser og produkter bliver opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår, da det anses som regnskabsmateriale i henhold til Bogføringsloven.
Dine oplysninger vil blive slettet efter 5 år.

Kontakt- og webformularer
Når besøgende benytter formularer på websiden, indsamles navn, e-mail, ip-nummer, samt den besked der skrives.
De indtastede data – filtreret for personfølsomme oplysninger – sendes som notifikationer via e-mail til websidens ejer og den besøgende der har udfyldt formularen.
Indtastningerne slettes permanent efter 30 dage og anvendes ikke til markedsføring med mindre, der gives samtykke til dette.

Du har ret til at få adgang til dine persondata.
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe jeg opbevare dine persondata, og hvem der modtager data om dig. Derudover har du ret til at få urigtige oplysninger rettet, at gøre indsigelse mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til sletning af persondata.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os på kontaktoplysningerne, der står her på hjemmesiden. 

Du har ret til at klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

 

Psykolog Marianne Murmann
CVR-Nr.: 39078384