Stress

Hvad ser du, når kigger dig selv i spejlet?
Bekymring, tvivl eller frygt?
Hvad er du bange for?
Sover du ikke nok om natten?
Er tankemylderet flyttet ind?
Eller løber dine følelser let af med dig?

Alt dette og meget mere kan være tegn på stress, som er et begreb, der dækker over mange forskellige ting og som også kan have stærke forbindelser til hinanden.

Årsagerne til stress

Stress er som bekendt ikke en sygdom men en tilstand i sindet, som kan opstå ved overbelastning eller blokering i længere tid.
Stress er personligt og opstår af mange grunde.

Årsagerne til den udløste stress findes ofte helt andre steder, end der vi tror til at starte med.
Den kan også handle om færdigheder, vi enten ikke har udviklet endnu, eller vi har måske forstået det på anden vis.

Jeg vil gerne lytte til dig og hjælpe dig videre fra din stress, men du er den, der skal gøre arbejdet, for at komme på den anden side af den.
Jeg er aktivt og intuitivt lyttende, og når du opsøger mig, arbejder jeg som udgangspunkt med dig i nuet. Jeg fører ingen journaler, men lytter til hele dig.

De værktøjer du får brug for, får du undervejs i dit forløb, hvor du selv fører din egen journal, som er din private ejendel.
Ofte kommer dine svar helt af sig selv med brugen og forståelsen af disse værktøjer.
Et eksempel kan være et opklarende spørgsmål.
Spørgsmål som kun du kan besvare, da ingen andre end dig kender de svar.

Hvad vil du så stille op, med de svar som kommer til dig
Måske handler de om noget eller nogen i dine relationer, hvor det kan være svært at finde nogen, som vil forholde sig neutralt i samtalen.

Her er jeg din lyttende samtalepartner, ven, mentor eller noget helt femte samtidig med, at jeg forstår at hjælpe dig med ’simple’ råd, der virker.

Jeg vejleder og støtter dig på din rejse i dit nye ’træningscenter’, så du hurtigere kan komme videre og gennem ’nåleøjet’, der hvor nye spørgsmål eller andre udfordringer kan ligge som bump på vejen.

Walk and Talk

Det er vigtigt, at vores interaktion foregår et trygt sted.
Det kan være i dit eget hjem eller i naturen, hvor vi mennesker ofte føler os rummet og derved mere afslappet. Begrebet ”Walk and Talk” er opfundet med god grund.

Når man går en tur sammen, slapper man af på en anden måde, end hvis man går alene, eller sidder i to stole med front mod hinanden i et måske lille, lukket rum.
Når vi er i bevægelse, frigiver kroppen de ’glade’ hormoner, som ændrer vores kemiske sammensætning, som er medhjælpende til, at vi slapper mere af.

Naturen i sig selv er helende, men kan sjældent klare det alene.
For de fleste mennesker gør det sig også gældende i eget hjem.
Det kan være mere afslappende hjemme hos dig selv, end at sidde på et fremmed kontor eller i en klinik, men muligheden for dette findes også afhængig af omstændighederne.

Der findes ingen standardsvar til den pressede følelse. Alle som kender til stress ved, at det føles udmattende og opslidende, og at man kan føle sig meget alene i følelsen.
Med min holistiske tilgang til helbredet får du redskaber, der giver dig mulighed for at finde dine svar hurtigere.

Ved at genskabe kontakten til dig som helhed, vil du herefter bedre kunne bevæge dig videre på egen hånd med mindre støtte og vejledning med tiden.
Du vil under et forløb udvikle en dybere selvforståelse, og du vil bedre kunne navigere i og håndtere kommende stress situationer fremadrettet.